Müügiinfo

Broneerimisleping

Eramukrundi või ridaelamu broneerimiseks sõlmitakse ostjaga kirjalik broneerimisleping ja ostja tasub müüjale broneerimistasu (5000 eurot). Broneerimisleping kehtib üks (1) kuu.

Eramukrundi võlaõiguslik müügileping ja asjaõigusleping 

Eramukrundi ostmiseks ja üleandmiseks sõlmitakse ostjaga üheaegselt nii notariaalne võlaõiguslik müügileping kui asjaõigusleping ja ostja tasub müüjale 100% müügihinnast. Pärast lepingu sõlmimist antakse eramukrunt ostjale üle.

Ridaelamu võlaõiguslik müügileping ja asjaõigusleping

Ridaelamu ostmiseks sõlmitakse ostjaga notariaalne võlaõiguslik müügileping ja ostja tasub müüjale 20% müügihinnast. Tasutud broneerimistasu arvatakse müügihinna katteks. Pärast ridaelamu valmimist sõlmitakse ridaelamu üleandmiseks ostjaga notariaalne asjaõigusleping ja ostja tasub müüjale ülejäänud 80% müügihinnast. Pärast asjaõiguslepingu sõlmimist antakse kodu ostjale üle.

Müügihinnas sisaldub

  • Tehnovõrkude rajamise ja liitumise tasud (elekter, vesi, kanalisatsioon)
  • Valmidus side-, valve- ja kaabeltelevisiooni teenusega liitumiseks

Müügihinnas ei sisaldu

  • Tasud side-, valve- ja kaabeltelevisiooni teenusega liitumiseks
  • Lepingute sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja)

Kodu aitavad osta LHV, SEB ja Luminor